0

Invitation Letter in Nepali

iNVITATION LETTER IN NEPALIInvitation Letter in Nepali

कार्यक्रममा उपस्थित हुनकाे लागि लेखिने पत्रकाे नमुना ।

मितिः २०७९/०१/०१

चलानी नं.: १११

 

श्रीमान् ……………………………………………ज्यू

अध्यक्ष …………………………… गा.पा.

…………………………. जिल्ला

 

विषयः आतिथ्यता सम्वन्धमा ।

 

उपरोक्त सम्वन्धमा यस ……………………………………. कम्पनिको ….. वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति र स्थानमा हुन गइरहेकोले यहाँको अतिथिको रुपमा गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

धन्यावाद

 

मिति: २०….. साल …….. महिना ……. गते …………वार

स्थान: …………………..,

समय: विहान ……….. वजे

 

………………………

अध्यक्ष

कम्पनिकाे नाम

ठेगाना

 

Releted Post:
Cheque Bounce Letter Format in Nepali
Address Verification Letter Format
Salary Certificate Format

Sanjay

Hi, i am sanjay this is my first web site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *