0

Invitation Letter in Nepali

iNVITATION LETTER IN NEPALI

Invitation Letter in Nepali कार्यक्रममा उपस्थित हुनकाे लागि लेखिने पत्रकाे नमुना । मितिः २०७९/०१/०१ चलानी नं.: १११   श्रीमान् ……………………………………………ज्यू अध्यक्ष …………………………… गा.पा. …………………………. जिल्ला   विषयः आतिथ्यता सम्वन्धमा ।   उपरोक्त सम्वन्धमा यस ……………………………………. कम्पनिको ….. वार्षिक साधारण सभा… Continue Reading