0

Invitation Letter in Nepali

iNVITATION LETTER IN NEPALI

Invitation Letter in Nepali कार्यक्रममा उपस्थित हुनकाे लागि लेखिने पत्रकाे नमुना । मितिः २०७९/०१/०१ चलानी नं.: १११   श्रीमान् ……………………………………………ज्यू अध्यक्ष …………………………… गा.पा. …………………………. जिल्ला   विषयः आतिथ्यता सम्वन्धमा ।   उपरोक्त सम्वन्धमा यस ……………………………………. कम्पनिको ….. वार्षिक साधारण सभा… Continue Reading

0

Cheque Bounce Letter Format in Nepali

Cheque Bounce Letter Format in Nepali unicode मानौ XYZ Pvt. Ltd. मेरो कम्पनिहो र Cheque Bounce गर्ने Party ABC Pvt. Ltd. हो भने .     मितिः २०७८/०2/०७ चलानि नं. १०७   श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू, ……………………………………… वैंक लि. ……………..… Continue Reading

1

Address Verification Letter Format

     Date: 23rd Jan, 2021 Ref. No.: Dispatch No.:             Subject: Address Verification Certificate         To Whom It May Concern                This is to certify that Mr./Mrs. ……………….., permanent resident of Tilottama Municipality Province No.5, Ward No. 08, Rupandehi… Continue Reading